دوفصلنامه چغندرقند

دوفصلنامه چغندرقند

Journal of Sugar Beetپوستر دوفصلنامه چغندرقند

درجه علمی– پژوهشی این نشریه بر اساس مجوز با شماره ۲۲۳/۲۹۱۰/۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره ۲۵۶۳۴۷/۹۷وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

در رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس امتیازات داوری در سال ۱۳۹۶ نشریه علمی- پژوهشی چغندرقند با کسب ۸۵(A) امتیاز، جزء مقام های برتر این رشته بوده است.

موضوع مجله، چاپ و انتشار دست‌آوردهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف محصول چغندر و گیاهان قندی شامل بررسیهای به‌نژادی، به‌زراعی، تکنولوژی چغندرقند، سیتولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی بذر، جنبه های اقتصادی، مدیریت، صنعت قند چغندری و سایر زمینه‌های تخصصی مرتبط به این محصول است که با هدف ارتقاء دانش فنی متخصصین، محققین، کارشناسان، دانشگاهیان، مروجین، مدیران بخشهای کشاورزی واحدهای تولیدی و صنعتی و انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید به شرح زیر فعالیت می کند:

۱- انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله های تحلیلی حاصل از تحقیقات

۲- شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها، اختراعات و خلاقیت های علمی در سطح ملی و بین‌المللی

۳- ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش

۴- ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و دیگر واحدهای ذیربط

۵- انتقال و تبادل نتایج یافته‌ها، تجربیات و دستاوردهای تازه علمی

۶- انتشار مقالات مروری در زمینه های تحقیقاتی و ایجاد بستری برای تحقیقات جدید