فصلنامه حسابداری مالی

فصلنامه حسابداری مالی

Quarterly Financial Accountingپوستر فصلنامه حسابداری مالی

فصلنامه حسابداری مالی در راستای ارتقای سطح علمی و تخصصی، ارائه نظریه های جدید، تبادل نظر جامعه دانشگاهی، مقاله‌های علمی، پژوهشی اصیل با کیفیت بالا در زمینه‌های حسابداری مالی (گزارشگری مالی، رویکردهای جدید در تهیه اطلاعات، حسابداری و حسابرسی اجتماعی، استانداردهای حسابداری مالی، بازار سرمایه و اطلاعات حسابداری، پژوهش های رفتاری در حسابداری، اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری، اصول اخلاقی در گزارشگری، حسابداری با مقاصد خاص و سایر حوزه های مرتبط با حسابداری مالی) را منتشر می نماید. 

فصلنامه حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طبق مجوز شماره ۷۷۵۰۴ /۳ در مورخ ۹۱/۳/۲۴ حائز رتبه «علمی پژوهشی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. همچنین طبق مجوز شماره ۲۵۱۰۸/۸۷ مورخ ۸۹/۱/۲۸  از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، این مجله حائز رتبه «علمی پژوهشی» می باشد.