فصلنامه دانش حسابداری مالی

فصلنامه دانش حسابداری مالی

Journal of Financial Accountingپوستر فصلنامه دانش حسابداری مالی

مجله ی دانش حسابداری مالی با هدف توسعه ی دانش حسابداری در کشور و فراهم کردن زمینه ی گسترش ارتباط علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفه ای و به منظور شناسایی مسایل حسابداری و راه حل یابی آن اقدام به انتشار یافته های جدید در حوزه های حسابداری می نماید. مقالات ارسالی پس از داوری تخصصی و تایید هییت تحریریه چاپ می شود.فصلنامه دانش حسابداری مالی بر اساس نامه­ی شماره­ی ۹۵۵/۱۲۴ مورخه­ ی ۱۳۸۸.۰۲.۰۲ اداره­ ی کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه ی شماره ی ۳۲۶/۳/۱۱/۳ مورخه ی ۱۳۹۰.۰۳.۳۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود.

این مجله بر اساس نامه­ ی شماره­ی۵۲۶۴۵/۳//۳ روز ۱۳۹۲.۰۹.۱۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاییدیه شماره ۱۸۹۵۹۵/۱۸/۳/ روز ۱۳۹۳.۱۰.۱۵ از شماره اول تابستان ۱۳۹۳دارای درجه علمی-پژوهشی است.