فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای

فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای

Journal of Nuclear Technology and Energyپوستر فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای

فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای وابسته به دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی است. انتشار این فصلنامه از سال ۱۳۹۷ شروع  شده است. با توجه به نیازهای موجود در عرصه دانشگاهی، دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی با هدف گسترش دانش و فناوری در زمینه انرژی هسته ای و جهت آماده سازی بسترهای مناسب برای ارائه پژوهش های نوین اقدام به تاسیس این نشریه به صورت فصلنامه نموده است. این مجله چهار شماره در سال و به زبان فارسی دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقمندان به موضوع های مرتبط قرار می دهد.

این مجله بستری برای ارائه ایده ها، پژوهش های نوین و پیشرفت ها در زمینه انرژی و فناوری هسته ای فراهم خواهد نمود. این مجله گستره وسیعی از موضوعات در حوزه مهندسی، طراحی ، ساخت و ایمنی راکتورهای هسته ای شامل

روش های عددی و فیزیک قلب راکتور
ترموهیدرولیک و انتقال حرارت هسته ای
چرخه سوخت و مواد هسته ای
سیستم های کنترل و اندازه گیری هسته ای
مدیریت سوخت و بهینه سازی
ایمنی هسته ای و آنالیز ریسک
مدیریت پسماندداری و حفاظ سازی 
را در برمی گیرد.