فصلنامه روابط خارجی

فصلنامه روابط خارجی

Foreign Relations Quarterlyپوستر فصلنامه روابط خارجی

فصلنامه روابط خارجی به استناد نامه شماره ۱۲۴/۲۴۰۳مورخ ۸۷.۵.۳۰ هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و بر اساس مجوز شماره ۸۹/۳/۱۱/۲۶۹۴۰ مورخ ۸۹.۷.۱۵ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مرتبه «علمی و پژوهشی» است.

فصلنامه روابط خارجی به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و موضوعات مرتبط با آن می‌پردازد و تلاش می‌کند تا به عنوان پل ارتباطی بین نخبگان علمی و اجرایی کشور عمل کند و شکاف میان محافل دانشگاهی و کارگزاران دستگاه سیاست خارجی را با هدف ارتقای منافع ملی پر نماید.

حوزه دریافت مقالات: روابط بین‌الملل، امنیت بین‌الملل، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای