فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

Developmental Psychology:Iranian psychologistsپوستر فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی در پاییز ۱۳۸۳ با عنوان روان شناسان ایرانی منتشر شد. این فصلنامه دارای درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریه‎های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این درجه علمی پژوهشی در کمیسیون نشریه‎های علمی کشور مورخ ۸۶.۴.۲۸  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این فصلنامه اعطا شده است.

در آخرین جلسه شورای راهبردی ISC، در آخرین رتبه بندی نشریات علمی کشور توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت بالاترین رتبه علمی در نشریه‎ های روان‎شناسی شده است.