فصلنامه روانشناسی مدرسه

فصلنامه روانشناسی مدرسه

School Psychology
 ضریب تاثیر یا IF فصلنامه ی علمی پژوهشی روان شناسی مدرسه در آخرین رتبه بندی پایگاه «گزارش‌های استنادی نشریات فارسی» متعلق به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برابر با0/378 است. همچنین این نشریه به لحاظ شاخص کیفیت در رشته، در چارک اول (Q1) نشریات نمایه شده در ISC  قرار دارد.

 مجله ی روان شناسی مدرسه بزودی طی اطلاعیه ای، مقالات دریافتی از پژوهشگران محترم را همزمان با دو نگارش لاتین و فارسی دریافت کرده و مقالات پذیرش شده نیز به همین صورت (دو زبانه) منتشر خواهد شد.