فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه

فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه

Journal of School Psychology and Institutionsپوستر فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه

این نشریه دارای درجه‌ی علمی - پژوهشی بوده و در قالب تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ فردوسی مشهد، دانشگاه گیلان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی«ره»، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تبریز و دانشگاه شیراز با دانشگاه محقق اردبیلی و با مجوز شماره‌ی ۲۷۱۰۰۶/ ۳ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۰ کمیسیون بررسی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن‍اوری به چاپ می‌رسد. 

هنگام ارسال مقاله به مجله، کاربرگ تعهد و تعارض منافع نویسندگان پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG  به همراه فایل مقاله ارسال شود. 

حوزه های پذیرش مقالات:

روان‌شناسی در  مدارس و آموزشگاه، آسیب شناسی روانی در معلمین و دانش‌آموزان، اختلالات رفتاری، مولفه‌های دخیل در پیشرفت تحصیلی و ...