مجله زیست شناسی جانوری تجربی

مجله زیست شناسی جانوری تجربی

Empirical Animal Biology Magazine
 از اهداف مهم این مجله ارائه دستاوردهای محققین علوم زیستی در یک مجموعه جهت بهره بردای مفید تر از این تحقیقات است. امروزه که علم بیولوژی در ارتباط با دیگر علوم و کاربرد آنها در صنعت بیش از پیش مورد نظر می باشد، می بایست در این خصوص پژوهشگران تحقیقات و نتایج خود را از طریق منابع خاص معتبر علمی به اطلاع رسانند تا علاوه بر جلوگیری از تکرار ، بتوانند از یافته های جدید در پیشبرد اهداف علمی بشریت گام بردارند. زندگی صنعتی انسان امروزی، او را مجاب نموده تا برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی خود و همچنین حفظ محیط زیست برای زندگی بهتر برنامه ریزی نماید. امید است مجله "زیست شناسی جانوری تجربی" با همکاری اساتید و محققین کشور اسلامی ایران بتواند در این امر، موثر و تاثیر گذار باشد. این مجله پذیرای مقالات پژوهشگران محترم در زمینه های مختلفی بویژه حوزه های بیولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، فیزیولوژی  و در حوزه های علوم پایه و علوم پزشکی می باشد.