فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

Journal of RS and GIS for Natural Resourcesپوستر فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، نشریه علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن مرتعداری ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان، کارشناسان و دانشجویان منابع طبیعی، جغرافیا و سیستم اطلاعات مکانی با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با تکنولوژی های نوین سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است.

این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و منابع طبیعی مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید.

نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

این نشریه طی مجوز شماره ۱۸/۳/ ۱۹۰۵۵ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی پژوهشی است.