فصلنامه سیاست جهانی

فصلنامه سیاست جهانی

World Politics Journalپوستر فصلنامه سیاست جهانی

فصلنامه سیاست جهانی با همکاری مشترک دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه گیلان و انجمن ایرانی روابط بین الملل منتشر می شود.

فعالیت این مجله از پاییز1391 آغاز شده و طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره نخست دارای اعتبار علمی است.

این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 8766/18/3 مورخ 1392/2/16کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است و طبق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار مجله علمی با رتبه ب است.

مجله سیاست جهانی چشم انداز ایفای نقش در رشد معرفت علمی سیاست و روابط بین الملل را در ایران دنبال می کند.


در این راستا ما اهداف ذیل را دنبال می کنیم:

ایجاد امکانی برای انتشار مقالات با رعایت استانداردهای علمی در حوزه سیاست و روابط بین الملل.

انتشار یافته ها و ایده های محققین و پژوهشگران در حوزه سیاست و روابط بین الملل.

ترویج همفکری علمی از طریق مشارکت اعضای دپارتمان های علوم سیاسی و روابط بین الملل در فرایند بررسی و داوری مقالات.

انتشار رایگان مقالات جهت تسهیل دسترسی محققان و دانشجویان و همکاران دانشگاهی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل به یافته های علمی و ایده های خلاقانه یکدیگر.

ترویج مطالعه روشمند و علمی مسائل حوزه سیاست و روابط بین الملل.