شیمی و مهندسی شیمی ایران

شیمی و مهندسی شیمی ایران

Chemistry and Chemical Engineering of Iran
انتشار نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران از سال 1360 به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی آغاز شد. این نشریه در حال حاضر به صورت فصلنامه و با درجه علمی ـ پژوهشی توسط پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران با اهداف زیر منتشر می ­شود.

1ـ کمک به توسعه و اعتلای فعالیت­ های پژوهشی در زمینه­ های علمی، آموزشی و صنعتی شیمی­دانان و مهندسان شیمی کشور.

2ـ فراهم نمودن زمینه­ تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از ­سویی و جهان علم از سوی دیگر.

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران از دریافت مقالات اصیل که حاوی دستاوردهای جدید در زمینه ­های شیمی و مهندسی شیمی و یا سایر زمینه­ های مرتبط بوده و یا مرور نقادانه پژوهش­ها در یک زمینه خاص را شامل شوند، استقبال می­ کند.