مجله علمی شیلات ایران

مجله علمی شیلات ایران

Iranian Scientific Fisheries Journalپوستر مجله علمی شیلات ایران

مجله علمی شیلات ایران به صورت دو ماهنامه به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف علوم شیلاتی و زیست شناسی آبزیان را به چاپ می‌رساند. این فصلنامه از تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۸ با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – پژوهشی گردید.

با کسب مجوز از دفتر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجله علمی شیلات بصورت آنلاین و دو ماهنامه دو زبانه (فارسی و انگلیسی)می باشد و تعداد محدودی هم به چاپ می رساند. شماره شاپای الکترونیکی آن ISSN:۲۳۲۲-۵۹۹۸ است.