مجله علوم و مهندسی خوردگی

مجله علوم و مهندسی خوردگی

Journal of Corrosion Sciences and Engineeringپوستر مجله علوم و مهندسی خوردگی

انجمن خوردگی ایران با قدمت نزدیک به ۲۰ سال موفق به انتشار و چاپ بیش از ۸۰ عنوان کتاب در زمینه خوردگی، شامل مجموعه مقالات کنگره‌های خوردگی شده است. از این بین، مجموعه کتب "کنترل خوردگی در صنایع" به‌عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ در بخش فنی و مهندسی انتخاب و معرفی گردیده است.

علاوه بر انتشار کتب، انجمن خوردگی ایران با هدف انتشار آخرین یافته‌های علمی کاربردی در جهت ارتقاء سطح دانش خوردگی، گسترش تحقیقات و برقراری ارتباط هرچه بیشتر به‌منظور آشنایی مسئولین و صاحبان صنایع، اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان و پژوهشگران، پس از نشر سه شماره خبرنامه و سه شماره آهنگ خوردگی درسال ۱۳۷۹ نشریه انجمن را بصورت فصلنامه و به‌نام "زنگ" منتشر نموده است.

همچنین، انجمن خوردگی ایران با کسب مجوز نشریه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دست به انتشار فصلنامه‌ای جدید با عنوان "علوم و مهندسی خوردگی" (علمی پژوهشی) زده است.