فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

Journal of Earthquake Engineering Sciencesپوستر فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی و فارسی‌زبان «علوم و مهندسی زلزله» اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- انتشار نتایج اصیل و بدیع پژوهش‌های اساتید و پژوهشگران حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛
- نقد و بررسی نظریه‌های جدید و قدیم درحوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛
- ارتقاء سطح علمی حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با تولید علم در این رشته‌ها؛
- ایجاد ارتباط و همکاری علمی- پژوهشی بین اساتید و پژوهشگران فارسی‌زبان حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

زبان فصلنامه فارسی است؛ چون زبان فارسی ستون فقرات و هویت ملت ماست. بخشی از رسالت دانشگاهیان و حوزویان کشور را این می‌دانیم که کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود، در راه تحکیم و تثبیت جایگاه زبان فارسی نیز قدم برداریم. طی قرون گذشته، بخش عظیم و غیرقابل‌اغماضی از مواریث کهن بشریت، اعم از فلسفه، دین، علم، اخلاق، عرفان و سیاست، به‌وسیله‌ی زبان فارسی به ابناء بشر منتقل شد.چرا در روزگار ما چنین نشود؟ در همین روزگار ما کشورهای پیشرفته‌ی فراوانی در جهان وجود دارند، مثل آلمان و فرانسه و ژاپن که تولیدات علمی و پژوهشی خود را به زبان ملی خویش می‌نویسند. چرا ما ایرانیان صاحب تاریخ و تمدن کهن، تولیدات علمی و پژوهشی خود را به زبان ملی خویش ننویسیم؟ به این سبب فارسی می‌نویسیم که به مدد پیشرفت‌های علمی و پژوهشی کشور، زبان فارسی را نیز در منطقه و جهان ترویج کنیم.

این فصلنامه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

زلزله شناسی،مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی سازه، مدیریت خطر پذیری و بحران