دوفصلنامه فلسفه علم

دوفصلنامه فلسفه علم

Philosophy of Science
نشریه فلسفه علم بر اساس مجوز شماره ۳/۱۱/۵۰۶۶۲ به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ کمیسیون نشریات وزارت علوم حائز رتبه علمی-پژوهشی گردید.

فلسفه علم در ایران رشته تقریبا نوپایی است. این رشته نزدیک به دو دهه پیش تاسیس شد و در حال حاضر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری آن در کشور برگزار می‌شود. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار اولین مجله علمی‌‌پژوهشی این رشته، سعی بر آن دارد تا ضمن انتشار آخرین یافته‌های پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان در این حیطه، زمینه‌ تشکیل «جامعه تخصصی فلسفه علم» و گسترش مطالعات این رشته در کشور را فراهم آورد.