مجله فیزیک زمین و فضا

مجله فیزیک زمین و فضا

Journal of the Earth and Space Physicsپوستر مجله فیزیک زمین و فضا

مجله فیزیک زمین و فضا به صورت فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی) با اعتبار علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران منتشر می شود.

این مجله در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

زمینه‌های زلزله‌شناسی، لرزه‌شناسی، مغناطیس زمین، گرانی‌سنجی، ژئوالکتریک، هواشناسی، فیزیک جو، آلودگی هوا، فیزیک خورشیدی، ستاره‌شناسی، اخترفیزیک، جزرومد، سن‌یابی به روش‌های ژئوفیزیکی، اقیانوس‌شناسی فیزیکی، علوم فضایی و رشته‌های وابسته

تشریه برتر در زمینه علوم پایه (یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

* مجله فیزیک زمین و فضا دارای پروانه انتشار به شماره ثبت ۸۷۳۷۹ مورخ ۹۹/۱۱/۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.