فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

Sport and Exercise Physiologyپوستر فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی وابسته به دانشکده علوم ورزش و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است. این نشریه بر اساس نامه‌ی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۶۱۶۸۱ مورخ ۹۰/۰۸/۲۱ موفق به دریافت مجوز علمی-پژوهشی گردیده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید