فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی

فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی

Application Geographic Information system(GIS) and Remote Sensing (R.S)in Planningپوستر فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی

مجله "کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی"، از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی، تخصصی و کاربردی در حوزه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه ای مفید است.

چاپ مقالات در مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های زیر است:

۱. مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و فنی و در مجله ی دیگری به چاپ نرسیده باشند؛ مقاله های ارائه شده در کنفرانس، از این امر مستثنی هستند و مانند سایر مقالات، ارزیابی شده و در صورت تایید به چاپ می رسند.

۲. مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، دارای یکی از مشخصات زیر:

۱.۲. با نقد و بررسی در موضوعات مربوط به کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه ای دست یافته باشند.

۲.۲. به اختصار و در زمینه های فنی، صنعتی و پژوهشی تدوین شده باشند.

۲.۳. پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجسته ی علمی و فنی باشند.