مبانی نظری هنرهای تجسمی

مبانی نظری هنرهای تجسمی

Theoretical foundations of visual artsپوستر مبانی نظری هنرهای تجسمی

دوفصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی  از انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران وابسته به کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم با مجوز علمی-پژوهشی با همکاری دانشگاه الزهرا (س)، به منظور تحقق و دستیابی به اهداف علمی و فرهنگی در نظر دارد همواره مجموعه ­ای از آراء متفکران حوزه هنرهای تجسمی را در راستای اهداف نشریه دریافت دارد.

بدین وسیله از کلیه صاحب نظران این حوزه دعوت به عمل می ­آورد تا مقالات علمی خود را با رعایت اصول شیوه­ نامه نشریه و نامه درخواست نویسنده/ نویسند­گان،ارسال نمایند. علاقه مندان می­ توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.