مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی

مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی

Journal of Advanced Mathematical Modelingپوستر مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی

مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی، نشریه علمی-پژوهشی در زمینه علوم ریاضی (ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر) با دسترسی آزاد است که با مجوز شماره ۱۰۵۳۰۹/۱۱/۳/ ۹ مورخ ۱۵/۱۲/ ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زبان فارسی منتشر می‌شود. مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی این امکان را فراهم می‌سازد تا پژوهشگران ارجمند با انتقال آخرین یافته‌های خویش به تقویت پایه‌های علمی کشور بپردازند. این مجله مقاله‌های پژوهشی علوم ریاضی در همه زمینه‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای (مبتنی بر اصول ریاضیات و آمار) در حوزه‌های مختلف را به چاپ می‌رساند. مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی در هر سال، چهار نوبت به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) به‌صورت فصل‌نامه از سوی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ می‌رسد. همچنین این مجله درنظر دارد که از سال ۱۴۰۱ یک شماره در سال به زبان انگلیسی (همراه با چکیده فارسی) به چاپ برساند.