فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

Social Capital Managementپوستر فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

این فصلنامه  با رویکرد پژوهشی (Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف مدیریت سرمایه اجتماعی انتشار می یابد . نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ در جلسه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح گردید و موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از کمیسیون مربوطه گردید. 

حوزه های پذیرش مقاله:

سرمایه اجتماعی و دین و تعالیم و آموزه های اسلامی.

سرمایه اجتماعی و خانواده.

سرمایه اجتماعی و نهادهای فرهنگ ساز مثل مساجد، صدا و سیما، مدارس و .... .

سرمایه اجتماعی و فرهنگ، اقتصاد، سیاست و .... .

سرمایه اجتماعی و عوامل رفتاری و روانشناختی.

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی و توسعه کسب و کار.

سرمایه اجتماعی و بازاریابی و توسعه بازار.

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و یادگیری.

سرمایه اجتماعی و نظام نوآوری و خلاقیت.

سرمایه اجتماعی و تعاونی ها و موسسات خیریه.

سرمایه اجتماعی و بهره وری.

سرمایه اجتماعی و شبکه ها اعم از شبکه های کارآفرینی، شبکه افراد خیر و .... .

سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه ها مثل سرمایه روانشناختی، معنوی، انگیزشی، فکری و انسانی.

سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی.

سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت و جمعیت کیفری.

سرمایه اجتماعی و روانشناسی.

راهکارهای علمی و عملی ارتقا سرمایه اجتماعی.

 سرمایه اجتماعی و شادی و نشاط در جامعه.