مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

Strategic Studies in Petroleum and Energy Industryپوستر مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق) از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بطور مستمر بصورت فصلی ( چهار شماره در سال) به چاپ رسیده است و بر اساس نامه شماره ۸۸/۷۰۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) دارای مجوز نشر می باشد. صاحب امتیاز این مجله موسسه مطالعات بین المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت) می باشد.
این فصلنامه، بر اساس نامه شماره ۸۹/۳/۱۱/۱۵۸۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.

فصل­نامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق) با داشتن بیش از ده سال سابقه انتشار مرتب و منظم و با استفاده از دانش استادان و صاحب‌نظران دانش مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، مقاله­ های علمی از نوع پژوهشی و به ندرت مروری را پس از تائید حداقل دو داور به چاپ می‌رساند. مقاله‌های ارسالی باید از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشند و با هدف پیشبر­د مرزهای علم و فناوری به ویژه در مطالعات راهبردی صنعت نفت و انرژی تنظیم شده باشند. در شرایط خاص به منظور استفاده صنعت نفت و انرژی از مطالب نوین و درخشان اگر مقاله ای خارج از حیطه این صنعت ارائه شود که در آن موضوع جالب و جدیدی در حوزه مطالعات راهبردی باشد، پس از اخذ نظر هیات تحریریه و با تایید داوران آن مقاله پذیرش خواهد شد. لازم به توضیح است که منظور از صنعت نفت و انرژی کلیه صنایع مربوط به نفت،‌ گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی را شامل می‌شود. در حال حاضر موضوع های پیشنهادی که در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت به این شرح هستند:
•مدیریت راهبردی در صنعت نفت و انرژی
•مدیریت پژوهش و نوآوری در صنعت نفت و انرژی
•مدیریت فناوری در صنعت نفت و انرژی
•راهبردهای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
•راهبردهای توسعه زنجیره ارزش نفت و انرژی
•راهبردهای دیپلماسی انرژی
•بازار، سرمایه گذاری و بورس انرژی
•آینده پژوهی و سیاست گذاری در صنعت نفت و انرژی