فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

Career and organizational counselingپوستر فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

 فصلنامه علمی مشاوره شغلی و سازمانی وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است. انتشار این فصلنامه از سال ۱۳۸۶شروع و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس نامه شماره (۳/۱۱/۳۷۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۷) امتیاز علمی _ پژوهشی کسب نمود. هدف فصلنامه انتشار پژوهش هایی اصیل با نوآوری در خور و شایسته در زمینه مشاوره شغلی و سازمانی است. در حال حاضر این مجله با چاپ منظم مقالات در قالب ۴ شماره در سال به دو زبان فارسی و انگلیسی، دستاوردهای علمی محققان کشور را در اختیار علاقمندان به موضوع های پژوهشی مرتبط قرار می دهد. 

رتبه در ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برابر با امتیاز (ب) می باشد.