فصلنامه مشکوه

فصلنامه مشکوه

Mishkat Journalپوستر فصلنامه مشکوه

فصلنامه مشکوه (به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسلامی) اولین نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

این مجله با گرایش آموزه ها و معارف قران و حدیث و فرهنگ اسلامی از سال ۱۳۶۱ منتشر می‌شود.

مخاطبان اصلی، استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند. رشد علمی و ارتقای کیفی مقالات و نیز رعایت گرایش یاد شده، سبب شد تا در سال ۱۳۷۵ به دریافت رتبه علمی- ترویجی از سوی کمیسیون بررسی نشریات نایل شود. در سی‌و‌نهمین سال نشریه، شاهد انتشار بیش از ۱۴۰۰ مقاله درحوزه علوم و معارف اسلامی هستیم.

فصلنامه علمی مشکوه با گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه استقبال می‌کند.