دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

Motaleat-e Taghribi-e Mazaheb-e Eslami (Proximity Studies of Islamic Denominations)پوستر دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

دوفصلنامه فروغ وحدت به عنوان مهم ترین رسانه نوشتاری دانشگاه مذاهب اسلامی، پس از سالها فعالیت مستمر و پرنشاط اکنون در میان نشریات علمی و دانشگاهی جایگاه خود را پیدا کرده و به تراز مطلوبی دست یافته است.

این مجله بنابر مجوز شماره ۳/۱۸/۵۴۷۳۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۳۴ (زمستان ۱۳۹۲) دارای رتبه «علمی ترویجی» می باشد.

علاقه مندان می توانند در حوزه های زیر نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایند.

  • الف) ترویج فرهنگ وحدت و هم گرایی اسلامی و نفی تفرقه ب) مطالعات تقریبی و تطبیقی بین مذاهب اسلامی در حوزه علوم اسلامی ج) معرفی فرق و مذاهب مختلف اسلامی با تاکید بر مشترکات دینی