مطالعات روان شناختی

مطالعات روان شناختی

Quarterly Journal of Psychological Studies
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی با چاپ مقالات روانشناسی در  « حوزه اختلالات روان شناختی و مداخلات روان درمانی» در صدد ارتقا سطح علمی جامعه در زمینه روانشناسی  و  یاری رساندن به مشاوران و مددکاران در زمینه درمان اختلالات روانی است.

طی نامه شماره ۱۰۶۹.۲۹۱۰.۳، در تاریخ ۸۳.۱۰.۸ بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی‌کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، درجه علمی‌ - پژوهشی به فصل‌نامه مطالعات روان‌شناختی اعطا و در تاریخ ۹۱.۸.۲۸ تمدید اعتبار و ابلاغ شد.