مجله مطالعات روانشناسی تربیتی

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی

Journal of Educational Psychology Studiesپوستر مجله مطالعات روانشناسی تربیتی

این مجله به استناد مجوز شماره ۳/۳/۱۶۴۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین مجوز شماره ۷۲۳۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دو فصل نامه به فصل نامه تبدیل شده است.

نشریه مطالعات روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث روان‌شناسی تربیتی پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه روان شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم روان‌شناسی تربیتی را گزارش می‌دهند، است.  

  نشریه مطالعات روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.