فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

The journal of Western Iranian Languages and Dialectsپوستر فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

مجله مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران براساس مجوز شماره ۱۱۶۹۵۳/۳ مورخ۹۱/۵/۳۱ مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره ثبت ۷۶۴۱۴ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

این مجله براساس نامه شماره ۳/۱۸/۲۱۴۹۱۷ تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره ۸ بهار ۱۳۹۴ با اعتبار علمی-پژوهشی منتشر می‌شود.