فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

The journal of "Political Studies of Islamic Worldپوستر فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام بر اساس شماره نامه ۵۲۸۰۱۷/۱۸/۳/ مورخ ۱۳۹۲.۰۹.۲۰ کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید .

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دارای مجوز رسمی انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به انتشار مقالات  حاصل از پژوهش های علمی در حوزه مسایل متنوع سیاسی و بین المللی جهان اسلام اقدام می نماید. این فصلنامه به ابتکار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انتشار می یابد.