مجله مطالعات فهم حدیث

مجله مطالعات فهم حدیث

Studies on Understanding Ḥadīthپوستر مجله مطالعات فهم حدیث

این نشریه دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره ۳/۱۸/۱۲۶۵ در تاریخ چهاردهم فروردین ماه سال ۱۳۹۶ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از شماره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ می باشد

نشریه  علمی - پژوهشی «مطالعات فهم حدیث»  تلاش دارد محفل مناسبی در جهت بهره‌گرفتن از علوم سنتی همانند فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، ادیان، تاریخ و... و همچنین علوم جدیدی همانند مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، تحلیل گفتمان، تاریخ انگاره، و ... در جهت فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر از احادیث ایجاد نماید. امید است این نشریه با انتشار نتایج مطالعات میان رشته‌ای صورت گرفته در جهت فهم حدیث، زمینه‌ساز بهره‌مندی هرچه بیشتر از منابع ارزشمند روایی باشد. این نشریه از مقاله های تحقیقی و تحلیلی اصیل، که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی و نوین و غیراقتباسی باشد، استقبال می‌نماید.