فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

Journal of Studies in Library and Information Scienceپوستر فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، یک فصلنامه دسترسی باز است که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­شود. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می­نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می­شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران متخصص به دقت مورد ارزیابی قرار می ­گیرند.

فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، بر اساس نامه شماره ۳/۱۰۶۷۹  مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از طرف کمیسیون نشریات علمی کشور دارای درجه علمی- پژوهشی شناخته شده و در ارزیابی دارای رتبه علمی (ب) می­باشد.