مجله معرفت

مجله معرفت
نقش حوزه هاى علمیه و عالمان و پژوهش گران حوزه دین در جنبش نرم افزارى و حرکت فکرى و روند تمدن سازى نقشى سترگ است و طرح انظار متفکران اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم، به ویژه در قلمرو علوم انسانى، ضرورتى انکارناپذیر در عصر حاضر است. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و برقرارى نظام جمهورى اسلامى، نقش و حضور عالمان و اندیشمندان حوزوى در عرصه تحولات فرهنگى داخلى و خارجى پررنگ تر و محسوس تر شد. بى تردید استمرار و بقاى این نظام مقدس نیازمند حضور علمى و عینى محققان و صاحب نظران معارف اسلامى در ساحت هاى گوناگون فرهنگى و تمدنى است.

     انتشار مجله علمى ـ تخصصى «معرفت» در راستاى ارتقاى پژوهش و آموزش معارف اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم انسانى است و زمینه سازى علمى و فرهنگى براى تحقق مدینه فاضله اسلامى و عینیت یافتن آرمان ها و ارزش هاى دینى در جامعه بشرى را تعقیب مى کند.

 

اهداف

۱. تبیین و نشر معارف دینى در حوزه هاى علوم انسانى و ایجاد زمینه براى اسلامى سازى علوم؛

۲. صیانت و پاسدارى از مبانى و آموزه هاى دینى؛

۳. ایجاد فضایى مناسب براى تضارب آراء و رشد علمى پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمینه علوم اسلامى و انسانى؛

۴. گسترش و تقویت ارتباط علمى میان حوزه و دانشگاه؛

۵. معرفى و نقد آثار، آراء و نظریات علمى و تحقیقاتى در زمینه علوم انسانى و معارف دینى؛

۶. پاسخ گویى به شبهات در زمینه علوم و معارف اسلامى.