مجله معرفت

مجله معرفت

Knowledgeپوستر مجله معرفت

معرفت حاصل تلاش‌های علمی استادان، دانش‌پژوهان و محققان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و دیگر اندیشمندان اهل‌قلم از عرصه علم و فرهنگ در حوزه و دانشگاه است و اینک پس از بیست سال تلاش مستمر، افتخار دارد تا ۱۶۵ شماره خود را به همراه سه پیش‌شماره به اهل معرفت تقدیم کند. این نشریه، که تجلی فعالیت‌ها و آثار علمی فرهنگی موسسه آموزشی و ‌پژوهشی امام خمینی(ره) است،‌ تحت اشراف و نظارت حضرت آیت‌الله علامه مصباح (زیدعزه) گام به عرصه فعالیت نهاده و اکنون جایگاه بایسته خود را در مراکز علمی دانشگاهی یافته و به سبب تنوع مطالب، مخاطبانی با علایق و گرایش‌ها و مطالبات گوناگون دارد.