فصلنامه معرفت کلامی

فصلنامه معرفت کلامی

Verbal knowledgeپوستر فصلنامه معرفت کلامی

درسال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون نشریات تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی در کشور هستیم و این آغازی است برای جنبش نرم‌افزاری و نویدی است برای تولید علم بیشتر در میان اندیشمندان و پژوهشگران داخلی. با وجود این، متاسفانه هنوز در برخی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دانش‌ها، مانند دانش کلام، راه‌های ناپیموده زیادی وجود دارد. بر این اساس، معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس‌سره) به انتشار فصلنامه‌ای علمی تخصصی با عنوان «معرفت کلامی»همت گماشت.

اهداف کلی نشریه

۱. تبیین و نشر معارف دینی در حوزه‌های مختلف کلام‌پژوهی (تاریخ علم کلام، تطور کلام، کلام تطبیقی بین المذاهب و بین الادیان، شبهات کلامی، ...)؛ و ایجاد زمینه برای اسلامی‏ سازی کلام؛
۲. صیانت و پاسداری از مبانی و آموزه‏های دینی در عرصه انواع پژوهش‌های کلامی اعم از کلام قدیم، کلام جدید و فلسفه دین؛
۳. ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه‌های متنوع علوم کلامی ؛
۴. گسترش و تقویت ارتباط علمی میان حوزه و دانشگاه؛
۵. معرفی و نقد آثار، آراء و نظریات علمی و تحقیقاتی کلامی ؛
۶. پاسخ‏گویی به شبهات کلامی .