دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

Fluid Mechanics and Aerodynamicsپوستر دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

این نشریه، یکی از شاخه­ های تخصصی مجله علمی- پژوهشی "مکانیک هوافضا" بوده که با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم انتشار مجلات تخصصی­ تر  طی نامه شماره  ۱۸/۳/۱۵۷۵۰۸ مورخ ۱۳۹۱.۰۷.۳۰ کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجه علمی– پژوهشی شد و از این پس به صورت مستقل منتشر می­شود. ضمنا، از آنجایی که قبل از مستقل شدن این نشریه، نشریه مکانیک هوافضا (که از تاریخ ۸۳.۵.۲۶ در حال چاپ است) چهار شماره تحت عنوان "مکانیک سیالات و آیرودینامیک" منتشر گردید، شماره پیاپی این نشریه از زمان استقلال از ۵ شروع شد.

این نشریه در تاریخ ۹۴.۷.۱۸ طبق مجوز شماره ۷۲۳۵۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فصلنامه به دوفصلنامه تبدیل شد.

محور­های اصلی نشریه مکانیک سیالات و آئرودینامیک عبارتند از مسائل پیچیده در تحقیقات بنیادین، توسعه ای و کاربردی در زمینه:

۱-     مکانیک سیالات (جریانهایی چون آرام، انتقالی، آشفته، تک فازی، چند فازی، لزج، غیر لزج، تراکم پذیر و غیر قابل تراکم) و

۲-     آئرودینامیک (جریانهای غیر قابل تراکم و تراکم پذیر، شامل: مادون صوت، حدود صوت، مافوق صوت و ماورای صوت)،

که با استفاده از روش های تحلیلی، عددی یا تجربی قابل­ حل می‌باشند.