فصلنامه مکانیک هوافضا

فصلنامه مکانیک هوافضا

Aerospace Mechanicsپوستر فصلنامه مکانیک هوافضا

این نشریه که توسط دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر می‌شود، یکی از شاخه­ های تخصصی مجله علمی- پژوهشی "مکانیک هوافضا" بوده که با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم انتشار مجلات تخصصی­ تر طی نامه شماره ۱۸/۳/۱۵۷۵۰۸ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجه علمی– پژوهشی شد و از این پس به صورت مستقل منتشر می‌­شود. ضمنا، از آنجایی که قبل از مستقل شدن این نشریه، نشریه مکانیک هوافضا (که از تاریخ ۲۶/۵/۸۳ در حال چاپ است) چهار شماره تحت عنوان "مکانیک سیالات و آیرودینامیک" منتشر گردید، شماره پیاپی این نشریه از زمان استقلال از ۵ شروع شد.

این نشریه آخرین دستاورهای محققین کشور را که حاصل پژوهش‌های اصیل و حاوی نتایج جدید در زمینه‌های تخصصی چهار گرایش اصلی زیر منتشر می نماید:

۱- ترمودینامیک و انتقال‌حرارت (انتقال حرارت هدایتی، جابجایی، تابشی، معکوس، محیط متخلخل، محاسباتی، افزایش انتقال حرارت، مبدل‌های حرارتی، طراحی سامانه‌های حرارتی، انتقال حرارت و جرم همراه تغییر فاز، چگالش، تبخیر و انجماد، چرخه‌های نوین ترمودینامیکی، تحلیل اگزژی و ترمو اکونومیک سامانه‌های حرارتی، ترمودینامیک آماری، ترمودینامیک سیستم‌های چند جزئی، احتراق و جریان‌های واکنشی، تعادل شیمیایی و تعادل فاز و ... )

۲- دینامیک ارتعاشات و کنترل (مکاترونیک، روش‌های کنترل هوشمند، شناسایی و کنترل فرآیند، اندازه‌گیری و کالیبراسیون، مدلسازی سیستم‌های دینامیکی، کنترل سیستم‌های دینامیکی، دینامیک سیستم‌های چند جزئی، دینامیک غیرخطی و آشوب، کنترل ارتعاشات و صدا، ارتعاشات غیرخطی، پایش سلامت سازه‌ها، آکوستیک، دینامیک سازه‌ها، سازه‌های هوشمند، تداخل سازه و سیال، دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی‌سرنشین و ... )

۳- ساخت و تولید (طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشینکاری، شکل‌دهی، جوشکاری، علم مواد ، فرآیندهای نوین ساخت، نمونه‌سازی، تست غیرمخرب و ...)

۴- مواد و سازه ( علم مواد، نانو مواد، مواد و سازه‌های هوافضا، مواد متخلخل، سازه های هوشمند، مکانیک سازه‌ها، نانو سازه و ...)