مجله مهندسی بیوسیستم ایران

مجله مهندسی بیوسیستم ایران

Biosystem Engineering Journal of Iranپوستر مجله مهندسی بیوسیستم ایران

انتشار مجله مهندسی بیوسیستم ایران همسو با دیگر نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه تهران در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در جهت ارتقاء تولید علم در سطح ملی و بین المللی و کاربردی نمودن آن برای رفع نیاز جامعه و پژوهش محور نمودن آموزش در سطح دانشگاه و تربیت نیروی انسانی کارآمد و توسعه یافته صورت می‌پذیرد.

مجله علمی - پژوهشی مهندسی بیوسیستم ایران در دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انتشار می یابد. این مجله در حال حاضر عمدتا" به دستاوردهای محققین و پژوهشگرانی تعلق دارد که در مجموعه علوم و فنون مربوط به رشته­های تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، علوم و مهندسی صنایع غذایی به تحقیق، پژوهش و تفحص می‌پردازند. به طوری که هر یک از رشته­ های مذکور در گرایش­های تخصصی ورود پیداکرده که اعم آنها شامل: طراحی ماشین­های کشاورزی، طراحی ماشین­های صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری پس از برداشت و نیز مدیریت و تحلیل سامانه ها و بازیافت و مدیریت پسماند و همچنین مهندسی صنایع غذایی، علوم مواد غذایی، فناوری تبدیل مواد غذایی و بیوتکنولوژی غذایی می باشد. در این راستا زمینه­های بسیار متنوع وجود پیدا کرده که مقاله­ها و گزارش­های علمی و پژوهشی حاصل از دستاوردهای محققین و پژوهشگران گواه آن است.

اهم زمینه­های تخصصی در رشته­ها و گرایش­های مذکور مشمول موارد ذیل می‌باشند:

- طراحی، ساخت، تولید و سازگار نمودن ماشین­های کشاورزی و صنایع غذایی

- ارزیابی ماشین­ها و سامانه‌ها و خطوط تولید تحقیقاتی

- توسعه کشاورزی دقیق

- کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر در صنعت کشاورزی

- خودکفایی صنعتی در زمینه کشاورزی

- ساخت، تحقیق و توسعه در زمینه­های ماشین­ها و کارخانه­های صنایع غذایی و فراوری محصولات کشاورزی

- گسترش مجموعه علوم و تکنولوژی براساس مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و شرایط متنوع در جوامع روستایی و مناطق کشاورزی

- انتخاب مناسبترین روش‌ها و ماشین­های مربوط به خدمات توسعه کشاورزی و عمران روستایی

- مکانیزاسیون کشاورزی و تولید اقتصادی محصولات

- گسترش و به کارگیری علوم و تکنولوژی مربوط به کاربرد، مدیریت و سازگاری ماشین‌های مختلف کشاورزی

- منابع تامین قدرت و انرژی جهت خدمت و مدیریت در مراکز کشاورزی مکانیزه

- ایمنی در صنایع غذایی

- استفاده از مجموعه آخرین دانش‌ها و یافته‌های بشری و بهینه‌سازی آنها، افزایش راندمان و بهره‌ وری در راستای ویژگی‌های فرایند صنایع غذایی

- بهبود و کیفیت، تضمین کیفیت، بالابردن ظرفیت تولید، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی‌ها، کاهش ضایعات و افزایش راندمان و بهره وری