مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERINGپوستر مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

اولین شماره  این مجله در سال ۱۳۵۴ با پنج مقاله تحت عنوان "مجله دانشکده فنی" به چاپ رسید و انتشار آن تا سال ۱۳۷۹ ادامه یافت. این مجله در سال ۱۳۸۰ رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت نموده است. از سال ۱۳۸۴ با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی را به صورت ویژه­ نامه برای سه عنوان مجزای مهندسی برق، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک به چاپ رساند. این مجله از سال ۱۳۸۱ در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه ­دار گردیده و از سال ۱۳۸۸ به سه مجله مستقل "مجله مهندسی مکانیک"، "مجله مهندسی برق"، "مجله مهندسی عمران و محیط زیست" تفکیک شده  و اکنون نیز با رتبه علمی – پژوهشی ادامه فعالیت می­ دهند.