فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی

فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی

Journal of Energy Engineering & Managementپوستر فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی

 نشریه مهندسی و مدیریت انرژی دارای نمایه ICI در نظر دارد با هدف نشر دانش روز در زمینه های مرتبط با موضوع "انرژی" نسخه ویژه ای در زمستان ۱۴۰۱ به زبان انگلیسی منتشر نماید، از کلیه اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان رشته‌های فنی-مهندسی دعوت می‌ نماید تا مقاله‌های تحقیقاتی ارزشمند خود در زمینه موضوع "انرژی" را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایند. مقالات ارسالی پس از ارزیابی اولیه (حداکثر ۱ هفته) به فرایند داوری (حداکثر ۴ هفته) وارد و بر اساس نظر داوران محترم تصمیم نهایی (حداکثر پس از ۵ هفته) اعلام می گردد.