مجله مهندسی هوانوردی

مجله مهندسی هوانوردی

Journal of Aeronautical Engineeringپوستر مجله مهندسی هوانوردی

دو‌فصلنامه علمی تحقیقاتی علوم و فنون هوایی اولین بار در سال ۱۳۷۷ با همکاری اساتید و محققان دانشگاه هوایی شهید ستاری و پژوهشگران نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز نیرو منتشر شد. هیئت تحریریه این دو فصلنامه از اعضای هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری تشکیل شده بود و به صورت ویژه‌نامه‌هایی در زمینه برق و مخابرات، هوافضا، رایانه، فرماندهی کنترل و اشیاء پرنده ناشناس نورانی، چاپ و منتشر می‌گردید. در سال ۱۳۸۸ با نگرش تحولی به این مقوله، هیئت تحریریه جدید (متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور و دانشگاه هوایی) به منظور اخذ درجه علمی پژوهشی فعالیت جدیدی را آغاز نمودند و در نهایت به پیشنهاد دانشگاه هوایی و موافقت کمیسیون بررسی نشریات داخلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو فصلنامه مهندسی هوانوردی با همکاری انجمن هوافضای ایران به صورت مشترک به چاپ رسید. 

زمینه‌های تخصصی مورد قبول این نشریه، شامل کلیه زمینه‌های مهندسی هوافضا است. زمینه‌های اصلی موردنظر مجله به این شرح می‌باشد:

 

صلاحیت پروازی هواپیماها و بالگردها
ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی
مقررات و مدیریت پرواز
بررسی سوانح و رویدادهای هوایی
روش های طراحی هواپیماها و بالگردها

عمردهی سازه ها و سامانه های هوایی
هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی
مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی
شکست، خستگی و خزش سازه ها
مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی
سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها 

روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی
تداخل سازه سیال
دینامیک و ارتعاشات
از کلیه پژوهشگران، اساتید گرانقدر دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مهندسان شاغل در صنعت درخواست می‌گردد که مقالات علمی پژوهشی اصیل و دقیق خود را برای این مجله ارسال نمایند.