دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی

دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی

Negarineh Islamic Artپوستر دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی

این مجله با مشارکت دانشکده هنر دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران  بر اساس مجوز شماره ۲۳۷۰۸۶/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر می شود و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته از وزارت دارای درجه علمی «ب» می باشد و در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

همچنین با مجوز تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۲۳۸۳۱ هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش علمی و گستره توزیع بین المللی در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند منتشر می گردد.

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره ۱۳ بصورت دو فصلنامه چاپ می شود.*

شاپا:

محورهای پذیرش و چاپ مقالات :

 

* مبانی نظری حکمت و زیبایی‌شناسی هنر اسلامی

* آرایه‌ها، نقوش در هنر اسلامی

* آرایه‌های وابسته به معماری مانند: آینه‌کاری، مقرنس اسلیمی، نقاشی‌دیواری، خط، کتیبه‌نگاری

* صنایع‌دستی شامل: فلزکاری، قلمزنی، آبگینه، سفالگری، فرش دستباف، معرق، منبت و...

* هنر نگارگری، مینیاتور، کتابت، کتاب‌آرایی، تذهیب و...