فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی

فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی

Journal of Innovation in Food Science and Technologyپوستر فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی

با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز، « نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی» با هدف گردهم آوردن جامعه دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور تبادل و به اشتراک گذاری دستاوردهای پژوهشی، تجارب عملی و نتایج تحقیقات خود در مورد تمام شاخه های تخصصی علوم و صنایع غذایی ایجاد گردید. همچنین این فصلنامه فرصتی را برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری ها، فرایندها و چالش های عملی و علمی و راه حل های اتخاذ شده در زمینه های موضوع نشریه فراهم می کند تا هر چند کوچک گامی در جهت اعتلای علوم و صنایع غذایی ایران عزیز و پیشبرد اهداف در این زمینه برداشته باشد.

در این راستا کمیته علمی و اجرایی نشریه، از تمامی اساتید، دانشجویان، محققین و پژوهشگران دعوت می نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورها و زمینه های مرتبط می باشد به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دفتر فصلنامه (از طریق سامانه ارسال مقاله در سایت مجله) ارسال نمایند.

علوم تغذیه، شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی، فناوری، تولید و فرمولاسیون محصولات غذایی، غذاهای فراسودمند، فراوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی (با منشاء گیاهی، دامی و دریایی)، ضایعات و پسماند مواد غذایی، سم شناسی مواد غذایی و آلاینده ها ، ایمنی و کیفیت مواد غذایی، نانو و بیوتکنولوژی مواد غذایی، بسته بندی و ماندگاری مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی از موضوعات تحت پوشش این مجله می باشند.