دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

New Findings in Applied Geologyپوستر دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

دوفصلنامه "یافته های نوین زمین شناسی کاربردی" نشریه ای است که مقاله های پژوهشی در شاخه های مختلف زمین شناسی و علوم وابسته را به چاپ می رساند. این مجله در دو جلد (۱= بهار-تابستان و ۲= پاییز- زمستان) منتشر می گردد. این مجله حاصل تغییر نام "مجله علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا" می باشد که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است. از تیر ماه ۱۳۸۹ توسط کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی درجه علمی- ترویجی اعطا گردید.

هدف از انتشار نشریه علمی- ترویجی یافته های نوین زمین شناسی کاربردی چاپ مقالات و انتشار تجربه های علمی و یافته ها و پژوهش های جدید انجام شده در زمینه های مختلف زمین شناسی می باشد. دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه­ های مختلف علم زمین شناسی فعالیت می­کند.

مهم­ترین محورها و اهداف پژوهشی نشریه:

  • کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی
  • چینه‌شناسی و دیرینه شناسی
  • زمین‌شناسی اقتصادی
  • زمین‌شناسی ژئوفیزیکی
  • زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌پزشکی
  • زمین‌شناسی نفت
  • زمین‌شناسی ساختمانی
  • زمین‌شناسی مهندسی