فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران

فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران

Iranian Journal of Genetics and Plant Breedingپوستر فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی و اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران در راستای فراهم نمودن بسترهای توسعه علمی و پژوهشی، نشر دستاوردهای تحقیقاتی و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاه ها و پژوهشکده های سراسر کشور بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به انتشار مجله با درجه علمی - پژوهشی با عنوان (Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding (IJGPB نموده است. این مجله به زبان انگلیسی منتشر شده و در برگیرنده مقالات مرتبط با اهداف پژوهشی مجله می باشد. اساتید و پژوهشگران ارجمند می‌توانند مقالات خود را با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله به سامانه الکترونیکی (http://ijgpb.journals.ikiu.ac.ir) یا پست الکترونیک مجله (info@ijgpb.journals.ikiu.ac.ir) جهت طی مراحل داوری و چاپ ارسال نمایند.