فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی

فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی

Sports Marketing Studiesپوستر فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی

 فصلنامه علمی "مطالعات بازاریابی ورزشی" از اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزه رشته مدیریت ورزشی دعوت می‌کند تا مقالات پژوهشی خود را برای انتشار در نشریه ارسال نمایند.

حوزه پذیرش مقالات:

· استراتژی­ های بازاریابی و تحقیقات بازار ورزش
  · تصمیم­ گیری در بازاریابی و تحقیقات بازار ورزش
  · داده­ کاوی در بازاریابی و تحقیقات بازار ورزش
  · سیستم­ های اطلاعات بازاریابی ورزشی
  · هوشمندی بازاریابی ورزشی
  · بازاریابی و تحقیقات بازار الکترونیک
  · مدیریت ارتباط با مشتری
  · برندینگ در ورزش
  · نوآوری در بازاریابی ورزشی
  · مدیریت زنجیره تامین
  · بازاریابی جهانی
  · مهندسی فروش و بازاریابی در ورزش
  · رفتار خرید مصرف­ کنندگان ورزشی
  · بازاریابی در گردشگری ورزشی
  · بازاریابی در سازمان­ ها و منابع انسانی ورزشی
  · اسپانسرشیپ تیم ­ها و باشگاه­ های ورزشی
  · رویدادهای ورزشی