فصلنامه امداد و نجات

فصلنامه امداد و نجات

Rescue and Reliefپوستر فصلنامه امداد و نجات

این فصلنامه نشریه رسمی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است و دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد. تمامی مقالات پژوهشی در حوزه های بنیادی، توسعه ای و کاربردی که با موضوعات امداد و نجات، جوانان و داوطلبان، حقوق بشر دوستانه و توانبخشی مرتبط با اهداف جمعیت هلال احمر می باشد در این نشریه پذیرفته می شود. از ابتدای تاسیس (۱۳۸۸) تاکنون ۵۸ شماره از مجله نمایه و منتشر شده است.

حوزه های تحت پوشش:

  • امداد و نجات در سوانح، مدیریت بحران در سوانح و بهداشت، درمان و توانبخشی در سوانح، تغذیه، اپیدمی‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روانی، تروما، تریاژ؛ حقوق بشردوستانه بین‌الملل و شیوه‌های نوین آموزشی در مدیریت حوادث و سوانح و سوانح زیست‌ محیطی و پیامدهای ناشی از آن و جغرافیایی طبیعی و آسیب‌پذیری مناطق و جمعیت در حوادث و سوانح، امداد و نجات در حوادث (شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، رادیو اکتیو)؛ آینده‌نگاری و آینده پژوهی در مدیریت بحران و تاب‌آوری در حوادث و بلایای طبیعی و مدیریت سلامت در تجمع‌های انبوه، منازعات و تغییرات اقلیمی