فصلنامه امداد و نجات

فصلنامه امداد و نجات

Rescue and Reliefپوستر فصلنامه امداد و نجات

این فصلنامه نشریه رسمی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است و دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد. تمامی مقالات پژوهشی در حوزه های بنیادی، توسعه ای و کاربردی که با موضوعات امداد و نجات، جوانان و داوطلبان، حقوق بشر دوستانه و توانبخشی مرتبط با اهداف جمعیت هلال احمر می باشد در این نشریه پذیرفته می شود. از ابتدای تاسیس (۱۳۸۸) تاکنون ۱۸ شماره از مجله با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه در هر شماره منتشر شده است.

حوزه های تحت پوشش:

  • امداد و نجات در سوانح و مدیریت بحران در سوانح و بهداشت، درمان و توانبخشی در سوانح، تغذیه، اپیدمی‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روانی، تروما، تریاژ؛ حقوق بشردوستانه بین‌الملل و شیوه‌های نوین آموزشی در مدیریت حوادث و سوانح و سوانح زیست‌ محیطی و پیامدهای ناشی از آن و جغرافیایی طبیعی و آسیب‌پذیری مناطق و جمعیت در حوادث و سوانح، امداد و نجات در حوادث (شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، رادیو اکتیو)؛ آینده‌نگاری و آینده پژوهی در مدیریت بحران و تاب‌آوری در حوادث و بلایای طبیعی و مدیریت سلامت در تجمع‌های انبوه، منازعات و تغییرات اقلیمی