فصلنامه تحقیقات نظام سلامت

فصلنامه تحقیقات نظام سلامت

Journal of Health System Researchپوستر فصلنامه تحقیقات نظام سلامت

‌‌‌مجله علمی-پژوهشی تحقیقات نظام سلامت(HSR)، نشریه‌ی تخصصی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این نشریه، نشریه‌ای تخصصی متعلق به حوزه‌های علوم بهداشتی(اپیدمیولوژی، آمار زیستی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مهندسی بهداشت محیط و علوم تغذیه) و سایر حوزه‌های مرتبط می‌باشد.
این مجله در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۶ به شماره ثبت ۱۲۴/۱۰۷۸۷ دارای مجوز چاپ و انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید و در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۳ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.
مخاطبان این مجله اعضای هیات علمی، دانشجویان رشته‌های مختلف علوم بهداشتی، مدیران، کارشناسان و کارکنان بهداشتی درمانی می‌باشند.
این مجله همه مقالات را در یک فرایند منظم در هیئت تحریریه بررسی کرده و بعد از تصمیم‌گیری، هرمقاله را حداقل به دوداور علمی مرتبط با موضوع مقاله ارسال می‌کند. فرایند داوری در این مجله به روش داوری توسط همتایان(Peer-Review) و دوسوکور (Double Blind) است. داوری توسط همتایان، فرآیندی است که مقالات تخصصی را به صورت همه جانبه توسط متخصصین همان رشته بررسی و ارزیابی می‌کند. این نوع داوری به روش‌‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از آنها دوسوکور می‌باشد که به داوران این امکان را می‌دهد مقاله را صرفا بر اساس محتویات آن داوری نمایند. مبنای تصمیم‌گیری نهایی هیئت تحریریه علمی و با توجه به برآورده شدن نظریات داوران خواهد بود. ارسال مقالات به این مجله بدان معناست که مقاله یا قسمتی از آن به هیچ عنوان در جای دیگر چاپ نشده و یا همزمان تحت بررسی توسط نشریه دیگری نیست. مطالب تکراری و فاقد اهمیت علمی پذیرفته نخواهند شد. مطالب مقالات باید فاقد سرقت ادبی و کپی‌برداری باشند. در هرصورت مسئولیت این موارد بعهده نویسنده مسئول مقاله است. این مجله به صورت فصلنامه چاپ شده و در هر فصل حداقل ۱۰ مقاله به چاپ می رسد.