دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

Education strategies in medical sciencesپوستر دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) از پاییز ۱۳۸۷ با هدف ارتقاء و توسعه کیفیت آموزش علوم پزشکی انتشار یافت. این نشریه با یاری خداوند متعال و همراهی شما اندیشمندان و دانش‌­پژوهان گرانقدر در نظر دارد از طریق توجه دقیق و پرداختن به همه عوامل و عناصر برنامه درسی در راستای کیفیت بخشی به برنامه درسی و فعالیت­‌های یاددهی-یادگیری و تحقق اهداف توسعه آموزش علوم پزشکی گام بردارد.

این نشریه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۱ دارای رتبه علمی- ترویجی از کمیسیون نشریات علمی کشور بود ولی از آن پس با تغییر سیاست به سمت رویکرد پژوهشی در امر توسعه آموزش، از پاییز ۱۳۹۲ در زمره نشریات علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات علوم پزشکی در آمد و از ابتدای سال ۱۳۹۳ نیز تناوب اتنشار خود را از فصلنامه به دوماهنامه تغییر داده است و سعی دارد با بهره­‌گیری از علم و تخصص محققان رشته­‌های برنامه­‌ریزی درسی و آموزش پزشکی با تدوین راهبردهای آموزشی مناسب در جهت اصلاح و بهبود فرآیند آموزش گام بردارد.