طب و تزکیه

طب و تزکیه

Teb va Tazkiyeپوستر طب و تزکیه

طب و تزکیه مجله علمی، پژوهشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که ضمن انعکاس سیاستهای کلان وزارت متبوع در خصوص مسائل مختلف علوم پزشکی بخصوص در زمینه اموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی به درج مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات می‌پردازد. این مجله علاوه بر رسالت فوق، مسئولیت پرداختن به مسائل اخلاق پزشکی و انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی سطح سلامت جامعه را نیز برعهده دارد.

 • حوزه های تحت پوشش:
 1. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور با توجه به آخرین دست‌آوردهای جهانی و نقد و بررسی آنها.
 2. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی به مدیران سطوح مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی با توجه به آخرین دست آوردهای دانش مدیریت .
 3. معرفی خدمات بهداشتی و درمانی کشورها با توجه به آخرین دست آوردهای آنان در جهت رشد و توسعه خدمات بهداشتی درمانی کشور.
 4. برقراری ارتباط با جامعه آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور در جهت سوق دادن آنان به فعالیت‌های پژوهشی در کلیه سطوح.
 5. توجه جامعه پزشکی به حقوق بیماران و بالعکس و ارائه آگاهی‌های لازم در این خصوص.
 6. آموزش‌های لازم پیرامون اقتصاد در بهداشت و درمان به مدیران و تصمیم‌گیران.
 7. معرفی تکنولوژی مناسب پیرامون خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش و توسعه تحقیقات مربوط به آن.
 8. فرهنگی سازی در زمینه مسائل اخلاق پزشکی، حقوق پزشک و بیمار، تاریخ طب و ...
 9. پرداختن به امر انطباق مسائل شرعی در جامعه پزشکی .
 10. انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای کیفی و کمی سطح سلامت جامعه