مجله پژوهش در دین و سلامت

مجله پژوهش در دین و سلامت

Journal of Pizhuhish dar din va salamatپوستر مجله پژوهش در دین و سلامت

مجله پژوهش در دین و سلامت به شماره ۵۱۷۰/ ۹۳ در تاریخ ۵ /۳/ ۱۳۹۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر؛ و همچنین از صد و پانزدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ ۲۵ /۱۱/ ۱۳۹۴ رتبه علمی-پژوهشی دریافت کرده است.

نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

دین، سلامت جامعه، سلامت روان، سلامت جسم، سلامت معنوی