مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

Journal of Babol University of Medical Sciencesپوستر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل یک مجله بین المللی دو زبانه (انگلیسی و فارسی) و بین رشته ای با دسترسی آزاد است که در زمینه های پزشکی (پژوهش های بهداشتی و سلامت) و در حوزه های چند رشته ای پزشکی، بهداشت، طب سنتی و پزشکی عمومی با در نظر گرفتن اخلاق تحقیق و قوانین و مقررات دانشگاهی مبادرت به چاپ مقالات علمی می نماید.

این مجله به صورت پیوسته منتشر می شود.